تاریخ ارسال پکیج و گواهی نامه کنفرانس
1398/04/02

پژوهشگر محترم، کلیه گواهی ها و پکیج کنفرانس در تاریخ 8 تیر ماه 98 ارسال خواهد گردید و در بازه 9 الی 12 تیرماه توسط اداره پست به ادرس پستی ثبت شده شما در پنل کاربری تحویل داده می شود.