رعایت اخلاق حرفه‌ای در نگارش مقالات
1397/11/10

 

دبیرخانه کنفرانس علمی بین المللی عمران، معماری و شهرسازی رم ایتالیا خدمت پژوهشگران گرامی اعلام می‌دارد، در هنگام نگارش مقالات، اصول اولیه تهیه و ارسال یک مقاله علمی اعم از اعلام منابع و ماخذ، ارجاعات صحیح و نیز عدم کپی برداری از سایر مقالات و دستاوردها را به جدّ، مدنظر قرار دهند.