عضویت در کمیته علمی
1397/11/08

 

دبیرخانه کنفرانس علمی بین المللی عمران، معماری و شهرسازی رم ایتالیا با افتخار از کلیه اساتید محترم که مایل به همکاری در کمیته علمی و داوری کنفرانس می‌باشند دعوت به عمل می‌آورد، از اساتید محترم که مایل به همکاری می‌باشند تقاضا می‌شود از طریق این  آدرس  ثبت نام نموده و همچنین رزومه خود را ارسال فرمایند.